Avflyttningskontroller
Föreningen genomför avflyttningskontroller av lägenheter som ska överlåtas. Detta på grund av nedanstående nämnda skäl:

Vattenskador i våtrum och kök
Det förekommer vattenskador i våtrum och kök, där det i efterhand kan vara svårt att avgöra om det är en avflyttad eller inflyttad bostadsrättshavare som har varit vållande.

Ventilationskontroll
Den obligatoriska ventilationskontrollen har visat att många lägenheter förses med otillåtna köksfläktar kopplade till det gemensamma ventilationssystemet på ett sätt som stör ventilationen i andra lägenheter.

Angånde avflyttningskontroller
Kontrollerna bekostas av föreningen och genomförs av tekniskt kompetenta personer inom Riksbyggen, på uppdrag av styrelsen. Dessa personer har erfarenheter från avflyttningskontroller i andra föreningar. Kontrollerna omfattar i första hand tekniska installationer som föreningen enligt stadgarna har ett ansvar för och följer den checklista som kan laddas ner nedan under Dokument. Protokollet från en kontroll överlämnas till bostadsrättshavaren med en kopia till styrelsen. Om det förekommer många och/eller allvarligare brister sker en efterkontroll.

Boka en avflyttningskontroll
Planerar du att avyttra din lägenhet bör du så tidigt som möjligt beställa en avflyttningskontroll till Tekniska Förvaltaren hos Riksbyggen via mejl, se kommande portinformation, med uppgift om var beställaren kan nås på dagtid.