Fredriksberg - Här är hemma alltid bäst!
  Denna information är allmän för alla boeende i Brf-Fredriksberg;

Vid eventuell större renovering av badrum och köksregion, vänligen kontakta styrelsen för ordentlig och rätt utrustning för kommande OVK-Besiktning. I och med denna information slipper ni att dra på er extrakostnader som annars kanske skulle uppstå vid eventuell uppgradering av era badrum och kök.
Med vänlig hälsning Styrelsen Brf-Fredriksberg
 

Aktuellt Fredriksbergsblad
Städdagen i vår infaller 5 Maj klockan 10:00.
Efter avslutad städdag bjuder styrelsen alla som varit med på god kryddad korv från Polen, hamburgare kommer att finnas och kanske även oxfilé.
Styrelsen ser gärna att så många som möjligt deltar, gammal som ung, förra året var det en del som även kom med rullator och ville vara med, underbart. Vi har två städdagar under året, vår och höst och för att inte städutgifterna skall skjuta i höjden vill vi gärna att alla som kan vara med också är med. Det finns alltid mycket att göra och vi tar även in mycket kunnigt folk för att hjälpa oss med sådant som vi själva kanske inte alltid är så bra på att utföra. Vi hälsar alla mycket välkomna, verktyg finns för alla, gödsel kommer att finnas så även stora sopsäckar och naturligtvis en stor sopcontainer som kommer dagen innan, alltså den 4 Maj. Dock blir vi som vanligt skyldiga att sätta ett lås på den, för att inte vem som helst ska kunna slänga skräp i denna.
Bienvenu, willkommen, welcome!!

På tapeten

3 april 2018
Det här är en nyhet
4 februari 2018
Det här är en nyhet
18 september 2017
Det här är en nyhet
18 september 2017
Det här är en nyhet
11 april 2017
Extrastämma Den 2 Maj!

Har du upptäckt något som är trasigt, felaktigt eller ur funktion?

Enklare fel, skrivs med fördel upp på blanketten för felanmälan utanför tvättstugan.

Allvarligare fel, som inte kräver omedelbar åtgärd, vänligen kontakta Rainer i hus 4 eller Lennart i hus 10, bägge sitter i styrelsen. 

Akuta fel.Ring riksbyggen 0771-860 860.

För övriga ärenden, gör din felanmälan här. 

https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/