Trapphus och vindsgångar

Det är inte tillåtet att förvara saker, inte ens tillfälligt, i våra trapphus och/eller vindsgångarna. Detta gäller även dörrmattor. Vi har tillsvidare "dispens" för barnvagnar som kan ställas under trappen, men ingen annanstans. Anledningen till detta förutom den allmänna trevnaden, är av säkerhetsskäl. Vid exempelvis brand ska ingenting hindra ett eventuellt räddningsarbete. Tänk på att din väg ut också är räddningsarbetarnas väg in.

Personal från Brandförsvaret kan göra oannonserade inspektioner av trapphus och utfärda en uppmaning till föreningen att vidta åtgärder. Vid upprepade förseelser kan ett så kallat vite (böter) utfärdas till föreningen. I förlängningen kommer föreningen i sin tur kräva ersättning av den boende som åsamkat föreningen denna straffavgift.