Sophantering i föreningen

Regöring av soprummet.

Lennart och Rainer gjorde en stor insats då de använde högtrycksrengöring av soprummet den 22/9 inför en målning av detsamma som kommer att ske under den närmsta tiden.

Sedan 2015 har vi valt att matavfallssortera i föreningen. Detta för att värna om vår miljö men också för att minska kostnaderna för sophanteringen. Läs mer om matavfalls sortering på SRV:s hemsida.  

Vi har två soprum i föreningen. Portarna 2-10 har sitt soprum vid västra vändplanen och portarna 14-24 vid den östra vändplanen. SRV tömmer soporna varje måndag.

Det finns möjlighet för de boende att kasta en mindre mängd tidningar, kartong och glas. Närmaste större återvinningstationer finns vid COOP Forum och ICA Maxi. Det tar emot papper, förpackningar, glas, kartong, hårdplaster och batterier.

Däremot hänvisar vi de boende att slänga trä, byggavfall, elektroniskt avfall, hårdplater, färger, mm. hos närmaste återvinningscentral som ligger i Jordbro Företagspark. Finn mer info och beställ hem ett SRV kort här.