Container för grovsopor

Inom BRF Fredriksberg har vi inget grovsoprum för t ex möbler. Istället har vi löst det så att vi två gånger om året tar hit en container för grovsopor/blandat avfall. Den ena finns här i samband med vårstädningen, den andra vid höststädningen.

I containrarna kan vi slänga det mesta (gamla möbler, cyklar och trädgårdsavfall) utom vitvaror och sådant som klassas som miljöfarligt som t ex färg, lösningsmedel, bildäck och elektrisk apparatur. Dessa får du ombesörja själv och se till att transportera till någon av SRVs återvinningsanläggningar.

OBS!
I väntan på containern får inget förvaras i trapphus, vindsgångar, soprum eller andra allmänna utrymmen. Vill/orkar Du inte vänta på containern måste Du själv transportera det som ska slängas till någon av SRVs återvinningsanläggningar.

Container kommer vår och höst, återkommer med datum.