Rökning

Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, föreningslokal, tvättstuga och cykelförråd. Tänk på att även visa hänsyn när man röker på balkongen. Många har allergier och röken kommer in
på grannens balkong eller genom dennes fönster. Släng heller inte fimparna på marken nedanför balkongen. Förutom att det ser skräpigt ut kan det även utgöra en stor brandrisk, men också en förgiftningsrisk för barn.

Använd alltid de askkoppar som finns i området om du röker utanför porten. Fimpa aldrig på marken.