Gästparkering


Föreningen har ett begränsat antal parkeringsplatser som uteslutande är till för våra gäster. De parkerar gratis om de har ett särskilt "parkeringstillstånd" utställt av QPark placerat väl synligt i vindrutan. Alla boende har fått 3 parkeringstillstånd utdelade i brevlådan.

Om någon boende saknar "parkeringstillstånd" kontaktar du någon i styrelsen.


Förra årets gästparkeringstillstånd gäller åtminstonde januari månad ut 2018, styrelsen återkommer med vad som kommer att gälla i fortsättning.