Husdjur

Som djurägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar husdjurs inverkan på omgivningen. Bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen.
Du är som ägare till ett husdjur är skyldig att hålla din hund eller katt så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär att inte låta hunden/katten föra oväsen i tid och otid så att grannarna störs.

Något annat som är värt att tänka på är att somliga är rädda för eller allergiska mot hundar/katter. Visa hänsyn och för allas trevnad, plocka alltid upp efter din hund. Detta oavsett ras och/eller storlek.