Tips och råd vid grillning

Att grilla sommartid känns självklart och är otroligt trevligt men tänk på allas trivsel och framförallt på den allmänna säkerheten.

Tänk på

  • Använd andra alternativ än tändvätska som t ex eltändare. Det besparar dina grannar oset som tändvätskan medför men minskar också brandrisken avsevärt.
  • Ställ grillen en bit ut från huset.
  • Ha alltid vatten tillgängligt.
  • Töm kvarbliven aska och kol DAGEN EFTER så att det hinner slockna ordentligt.
  • Grillning på balkong är något vi avråder helt från, men om det görs får inte tändvätska eller något annat som orsakar lågor användas! Detta på grund av närheten till träfasader och undertak.
  • Elgrill kan vara ett vettigt alternativ för grillning på balkong.

Grilla, men med förnuft och visa hänsyn mot dina grannar och ha alltid säkerheten i åtanke!