Felanmälan / Vatten

FUKTSKADA I BADRUM eller står du i begrepp att RENOVERA ditt BADRUM?

Om du har anledning att misstänka att du fått fuktskada i badrummet så kontakta styrelsen omgående.


Gör ingenting i badrummet innan en fuktmätning har gjorts för att försöka utröna hur fuktskadan uppträtt.


Föreningen har kontakt med OCAB och Hummidus för att göra dessa mätningar.


Om fuktskada har uppstått kan eventuellt föreningen stå för upptorkningskostnader om väggar och golv inte utsatts för åverkan, men endast om inspektion av ovanstående företag gjorts och styrelsen informerats.