Valberedningen

Valberedningens roll är att inför föreningsstämman föreslå valbara och lämpliga kandidater
att ingå i styrelsen. Att arbeta i en styrelse är spännande, utvecklande, men också ansvarsfullt.

Föreningen behöver styrelsemedlemmar med olika kompetenser och erfarenhet. Sunt förnuft
och fram för allt vilja att arbeta för ett bra boende är en bra utgångspunkt.

Är du själv intresserad av att ingå i styrelsen eller känner du någon granne som du tycker
skulle passa? Hör av dig till oss på valberedning@brf-fredriksberg.se

Hälsningar Marianne Ohlsson och Lotta Falge i valberedningen