Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen inrättades på försök av styrelsen under 2011. Gruppen består av frivilliga boende som är intresserade att bidra med kunskap och arbete för att göra föreningens utemiljö vackrare. Gruppens arbete skall samordnas med Plog- och marktjänst. Styrelsens representanter i gruppen är Gunnel Färdig samt Torbjörn Westman. Samt även Lotta Falge, trädgårdsmästare i föreningen.

Har du idéer om hur man skulle kunna förbättra områdets utseende? Kontakta gärna styrelsen och anmäl ditt intresse.