Styrelsens ledamöter

Brf Fredriksbergs styrelse består av nedanstående ledamöter och suppleanter. Klicka på respektive namn för kontakt via e-post.


Ordförande
Torbjörn Westman
torbjorn@brf-frediksberg.se
0709456994
Hus 22

Vice ordföranden
Rainer Mårtensson
tucan77756@gmail.com
0704001430
Hus 4

Sekreterare
Therese Pettersson
pettersson0604@hotmail.com
0702612268
hus 24.

Ledamot
Lennart Bergquist
lennart.bergquist@me.com
0767703409
Hus 10

Suppleant
Sofia Hirsch 
sofia.hirsch@hotmail.com
Hus 24         

Suppleant
Mårten Ter-Borch
martent62@hotmail.com
0709147386                     
Hus 10               

Suppleant
Elisabeth Kantén
ek@live.se
0732680855
Hus 4

Suppleant
Gunnel Färdig
0709750105
Hus 14

Ledamot Riksbyggen
Berndt Rask
0771860860