Ordföranden har ordet, december 2014

Hej

Vi har haft årsstämma i föreningen och där valdes 3 nya medlemmar in i styrelsen. Lina, Ulrika och Lennart valdes in som ersättare för Britt, som flyttat, och Monica och Charles som valt att inte fortsätta.

Stämman valde även att rösta ja till förslaget att uppdatera våra stadgar. För att stadgarna ska kunna uppdateras krävs ytterligare en stämma, som vi kommer utlysa under vintern. 

Installationen av fiber är nu helt klar allt fungerar som det ska.
Det har varit oklarheter kring fraktkostnaden för routern.
Efter en överenskommelse med Fastighetsägarnas kundservice skall det inte utgå något porto för det.
Ignorera räkning och påminnelser. Om problem uppstår, kontakta Christer i styrelsen.

Tvättningen och impregneringen av taken har blivit utförd och nu kommer taken sakta men säkert återfå sin röda färg.
Under vintern kommer vi ta ner de flesta björkarna som står mot Vendelsövägen. Detta gör vi för att minska nedskräpningen av taken. 

Vi ser just nu över olika tv-lösningar. Om en leverantör av TV-tjänster skall få teckna avtal med föreningen kräver vi att systemet uppgraderas så att vi får en kvalitativt godtagbar standard på överföringen.
Vi hoppas teckna nytt avtal under våren. 

Vi har tecknat ett nytt avtal om fastighetsskötsel med Riksbyggen.
Det kommer att innebära förändringar för oss alla

Plog och Marktjänst kommer fortsättningsvis sköta snöplogning och trädgårdsskötsel.

Effecta städ som sköter våra trapphus har haft personalproblem under hösten. Dom har fått ordning på städningen och vi hoppas deras problem inte skall drabba oss i fortsättningen.

Under kommande år skall vi förhoppningsvis genomföra en total-renovering av tvättstugan och föreningslokalen.
Vi kommer även kolla vidare på energioptimering av värmesystemet.
Vi hoppas även på ommålning av våra vita träväggar.
En satsning kommer även att ske under nästkommande år att utveckla sophanteringen och återvinningen.
Trädgården är även det ett område vi vill värna om.

Mer information om nästa års satsningar mer i detalj kommer ut under början på nästkommande år.

Vi har haft ett framgångsrikt år på många områden inom föreningen och jag vill tro på ett ännu bättre verksamhetsår, 2015.

Styrelsen önskar er alla en God Jul.

 

Mvh

Joakim Vidh, Ordförande för Brf Fredriksberg

Ordföranden har ordet, september 2014

Hej

Hoppas ni haft en skön och avkopplande sommar.

Vi har inför denna sommar satt undan lite mer pengar på att sköta vår trädgård och förnya våra planteringar. Jag själv tycker att det är en tydlig skillnad jämfört med tidigare somrar och jag hoppas ni tycker detsamma.
Dels har vi en nyplantering mellan port 4 och 10 och en påbörjad vid infarten mellan port 10 0ch 14.

Som ni kanske märkt har installationen av fiber kommit igång.
Vi vet inte när det är klart, men förhoppningsvis någon gång i oktober.
Vi kommer gå ut med mer information om detta när det börjar närma sig.
Alla boende kommer då att få en förfrågan om ytterligare bredbandsuttag än det som kommer att installeras invid första telejacket i hallen.

Vi har under sommaren gjort en välbehövlig genomgång av underhållsplanen. Detta med hjälp av Riksbyggen.
Det har visat sig att de senaste årens avsättningar till underhållsfonden varit alltför små. Det betyder att vi kommer att behöva höja avgifterna under nästa år för att fylla på underhållsfonden.
Tråkigt, men vi har en del stora utgifter under närmaste åren.
I höst skall taken tvättas och impregneras för att hålla många år till.
Under nästa år föreslår vi att renovera tvättstugan och snygga till våra målade ytor.

Vårat energi/värme-system börjar bli till åren och vi jobbar på att hitta en energieffektiv uppgradering av det befintliga systemet.
Vi söker även uppgraderingar av armaturer/belysning för att hitta ett energieffektivare alternativ.
Vår ambition är givetvis att alla nyinvesteringar är miljövänliga och energieffektiva investeringar.

Mvh

Joakim Vidh

Ordföranden har ordet, mars 2014

Hej!

Fredriksberg utvecklas i positiv riktning.

Måndagen den 24:e februari hade vi en extra stämma, där vi medlemmar fick rösta om vi ska installera fiberbredband. Förslaget röstades igenom med stor majoritet.

Installationen av fibernätverket kommer igång efter sommaren och förväntas vara klart innan årets slut.

För oss medlemmar innebär det att vi får ett snabbt bredband utan nedladdningsbegränsning till ett mycket lågt pris som betalas via hyran.
Vi kommer även kunna få vårt tv-utbud via fibern, vilket innebär att ni som har haft problem med dålig TV-mottagning, kommer få avsevärt bättre TV-mottagning i framtiden.

Andra fördelar med fiber är att området blir mer attraktivt på bostadsmarknaden och att vissa fastighetsfunktioner kan med fördel komma att skötas via fibernätverket.
Vi kommer komma med mer information om detta när det börjar närma sig installation.

En annan positiv utveckling är att kontakten mellan boende och styrelsen tycks öka.
Flera boende kontaktar styrelsen med allehanda frågeställningar. Hemsidan får fler besökare och vi i styrelsen får ut mer information till er boende om vad som händer på olika områden.

Vi har haft en pubkväll i föreningslokalen som var mycket trevlig med 16 besökare.
Fler pubkvällar kommer ordnas i framtiden och vi kommer även se över möjligheten att upprusta föreningslokalen.

Återvinningsrummet har varit ett problem under vintern. Vi har sett över tömningsfrekvensen och ändrat så att SRV tömmer oftare. SRV har även missat tömningar som förvärrade problemet.
Just nu ser allt bra ut i återvinningsrummet och vi ska försöka se till att det fortsätter så.


Med vänlig hälsning

Joakim Vidh,
Ordförande, Brf Fredriksberg

Ordföranden har ordet, januari 2014

Hej

Den nya styrelsen har börjat ta form och vi har hunnit fördela arbetsuppgifter mellan oss.
Vi kommer få en ganska intensiv period framöver med uppdatering av underhållsplanen som den största uppgiften att klara av.

Styrelsen kommer att göra en stor satsning på styrelseutbildning. Fler i styrelsen skall även få fördjupad kunskap i ekonomi och budget.

Ett av föreningens lån skall läggas om inom kort och ränteläget gör att vi kommer sänka våra räntekostnader på detta lån.

Vi ska enligt medlemmars önskemål sätta upp belysning utanför soprummen samt låsa upp toaletten i tvättstugan. Vi kommer titta närmare på fler av de motioner som togs upp på stämman och eventuellt förverkliga dem. Vi ser gärna att ni kommer med idéer om hur vi kan göra föreningen mer trivsam för oss alla.
Kontakta gärna den som ansvarar för det område du har förslag om. Vilka som ansvarar för vad kommer finnas på hemsidan samt i nästa infoblad.

Som ni kanske vet har vi en trädgårdsgrupp. Denna grupp består av ett antal medlemmar som kommer med förslag om hur trädgården ska se ut och skötas. Förslagen presenteras för oss i styrelsen och vi hjälper till att genomföra förslagen, både ekonomiskt och praktiskt.
Har du några idéer så prata med Jenny Nouri styrelsen

Det har framkommit önskemål om en pensionärsgrupp. Det tycker vi är en jättegod idé och vi hjälper gärna till att starta en sådan. Den ska dock inte drivas av styrelsen, men om någon vill starta en pensionärsgrupp kommer vi att hjälpa till. Initiativet måste dock komma från någon av medlemmarna.

Med vänlig hälsning

Joakim Vidh,
Ordförande, Brf Fredriksberg


Ordföranden har ordet, december-2013

Hej!

Jag heter Joakim Vidh och bor i 6:an. Jag blev till sammans med Britt Holmkvist, Jenny Nouri och Mikael Nordström invalda i styrelsen på årsstämman. Vi tackar ödmjukt för förtroendet och vi hoppas kunna leva upp till medlemmarnas förväntningar.
Tillsammans med de gamla styrelsemedlemmarna vill vi bilda en
styrelse som gemensamt tar sig an uppgifterna och fattar väl genomtänkta beslut i en demokratisk anda.

Flera av de motioner som lämnats in till stämman handlade om renovering av trapphus, tvättstuga
och föreningslokal med mera. Vi kommer under vintern se över och uppdatera underhållsplanen.

Som ni vet är stamspolning och rensning av hängrännor avklarat. Nästa steg är att spola och
ytbehandla taken mot mossa. När vi tar itu med tvättstuga, trapphus och föreningslokal är inte klart i
skrivande stund, men som sades på stämman, tar vi upp dessa behov i underhållsplanen inom kort.

Vi kommer även titta på vad vi kan göra för att minska våra löpande utgifter. Det skulle kunna handla
om att byta gamla värmepumpar, värmeväxlare och annan elektrisk utrustning till mer energisnåla
pumpar och utrustning. Vi kommer anlita sakkunniga för att göra detta jobb.

Som ni vet har vi börjat med källsortering i våra soprum. Vi hoppas det fungerar bra och att alla
sorterar sina sopor. Har du frågor om hur du ska sortera kan du gå in på länken nedan och kolla.

www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden

Med vänlig hälsning

Ordförande Jocke Vidh, BRF Fredriksberg

Ordförande har ordet,     oktober 2013

Flera i den valda styrelsen från förra årsstämman har valt att avgå i år. Arbetet har påbörjats med att utveckla styrelsearbetet till att uppmuntra flera i styrelsen bli delaktiga i arbetet. Ett av målen är att informationen skall spridas till fler i styrelsen för att öka delaktighet och möjlighet till insyn.
Styrelsen vill också vara aktiv i att informera er boende vad som är aktuellt i föreningen. Hemsidan kommer då vara en viktig länk för att snabbt få ut information. En informations-kanal kan bli sidan ”Ordförande har ordet”.
Vi gör ett försök för att kolla reaktionen från er boende.

 Föreningen har en del stora utmaningar framför sig att ta tag i. Framförallt när det kommer till att uppdatera underhållsplanen. Vi står inför ett behov av renoveringar, ommålningar, trädbeskärningar, och ett större behov av genomgång av taken, hängrännor etc. 
Det har även inkommit fler påpekande från boende som uppmärksammat behoven. 

Stamspolningen av våra avloppsrör har avslutats. Nästa större projekt kommer att vara påbörja arbeten med taken.
Inledningsvis kommer hängrännorna spolas och självrens installeras.
Därefter kommer taken rensas från mossa och ytbehandlas för att förhindra ny mossbeläggning.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att finna ny krafter till styrelsen. De har en egen mail-adress och en egen sida på hemsidan. Titta gärna in på sidan och håll dig uppdaterad.
Mail-adressen är valberedningen@brf-fredriksberg.se

Motioner har kommit in till föreningens årsstämma. Styrelsen har bearbetat motionerna och de har lagts ut på hemsidan. Flera motioner handlar just om renovering av olika delar av våra fastigheter.

Årsstämman är torsdagen den 21:a november kl 19.00 i föreningslokalen. Bidra till att stämman blir ett välbesökt medlemsmöte.
 

Ordförande, Brf Fredriksberg, Lasse Wikander