Bopärm

Till varje lägenhet medföljer en pärm, "bopärmen". Där står att finna det mesta av vad som är värt att veta om att bo i en bostadsrätt.

I bopärmen kan du även finna hur vår förening  fungerar och hur den är organiserad. Bopärmen ger även information om hur du kan underhålla lägenheten avseende ventilation för att förbättra inomhusklimatet,

och även mer handfasta tips om hur du hanterar t ex ett elavbrott.


vi jobbar på att samanställa en digital version av bopärmen. Stay tuned!

Bopärmen kommer är att indelas i olika områden i PDF-format: