Radonmätning

Under nästkommande vecka, vecka  47, kommer det att placeras ut radondetektorer.
Detektorerna kommer att läggas ut i samtliga lägenheter på nedre botten och samtliga 4:or.
I samband med detta är styrelsen skyldiga att kontrollera att ventilationen fungerar tillfredställande.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna