Möt valberedningen

Valberedningen kommer finnas i föreningslokalen för att ta emot förslag
och informera om hur arbetet går.
* torsdag 9 oktober 19.00-20.00 och
* torsdag 6 november 19.00-20.00

Sväng gärna förbi och byt några ord med dem.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna