Bredbandsstart 15:e augusti

Preliminärt kan vi starta användningen av vårt fiberbredband den 15:e augusti.
Installationerna har gått in i ett slutskede.
Mer information kommer att gå ut genom Optigo och styrelsen löpande.
Håll uppsikt på hemsidan, i brevlådan och på anslagstavlan i porten.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna