Flera nya i styrelsen!

Valberedningen har gjort ett gott arbete!
Vid årsstämman den 21:a november valdes 4 nya engagerade boende in i styrelsen.
En av dem, är en gammal bekant, Joakim Vidh, har tidigare suttit i styrelsen. Årsstämman valde in honom som ordförande för föreningen för det kommande året.
De tre övriga blev Mikael Nordström, ledamot, och Britt Holmkvist och Jenny Nouri som suppleanter.

På stämman kom flera frågor upp, utöver motionerna, som den nya styrelsen måste ta tag i.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna