Avgångar i styrelsen

Vår tidigare styrelseordförande Wolge Ståhl har avgått på grund av flytt. Två andra styrelsemedlemmar har avgått med kort varsel. Men som boende kan du känna dig trygg. Fram till föreningsstämman har styrelsen valt Lars Wikander till ordförande och två tidigare suppleanter, Charles Holmgren och Monica Eriksen, har klivit upp som ordinarie.
Föreningen ett konstituerade möte endast en vecka efter avgångarna. Då fördelades alla arbetsuppgifter och ansvar som efter avgångarna lämnats obemannade. Detta har dock inneburit en ökad arbetsbörda för oss som är kvar i styrelsen.
Dock ser situationen ljus ut då redan tre av våra boende erbjudit sig att bidra med in arbets-insats i styrelsen fram till årsstämman..

Vi ser gärna att ni som är intresserade av att göra någon insats för föreningen redan nu tar kontakt med valberedningen. Ni kanske inte vill vara med i styrelsen men kanske kan tänka er att arbeta i någon arbetsgrupp. Val kommer att ske vid föreningsstämman den 21 november.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna