Höjning av avgifterna

1:a januari, 2014, kommer månadsavgiften (hyran) att höjas med 5%.
Anledningen är i huvudsak förväntade ökade kostnader för underhåll/reparationer till följd av uppmärksammade brister på taken.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna