Ingen kompost för trädgårdsavfall

Flera boende har under åren framfört önskemål om att föreningen anordnar en kompost för trädgårdsavfall. Frågan har varit uppe i styrelsen och i diskussioner i föreningen vid ett flertal tillfällen.

Styrelsen har nu tagit beslut att föreningen inte skall ha en kompost för trädgårdsavfall.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna