Möte i trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen kommer att ha sitt första möte måndagen den 19:e mars, kl 19.00 i föreningslokalen.

Alla boende i föreningen är välkomna!

 

Vi kommer bl a att gå igenom de synpunkter på utemiljön som lämnats in från de boende.

Trädgårdsgruppen har fått ett första uppdrag av styrelsen att komma med ett förslag till trädgårdskompost.

Det kommer även att ges möjlighet att få se inspirerande bilder  från andra föreningar.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna