Trädgårdsgrupp inrättad

På senaste styrelsemötet i föreningen togs beslutet att inrätta en trädgårdsgrupp.

Representanterna från styrelsen kommer att vara Monica Eriksen och Christer Rundberg.

Det har redan kommit in tre intresserade boende som vill engagera sig i föreningens utemiljö.

Dessa är Monica Axelsson och Lotta Falge i port nr 10 och Kerstin Bohlin i port nr 2.

 

Det har inkommit många synpunkter från de boende  om vår utemiljö.

Tack alla som bidragit med sina synpunkter.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna