Valberedningens arbete har börjat

Snart är det årsstämma i föreningen. 8:e december som bekant. 

 

På årsstämman väljs nya styrelse. Jockes suppleantplats skall ersättas på et år,
Jannes, Sofias och Wolges platser i styrelsen skall vara föremål för nyval eller omval.

 

Om du vill engagera dig i styrelsearbetet eller känner till en person som skulle vara lämplig för det, kontakta valberedningen.

Ring:

Anita Westin - 605 97 33 eller

Monica Axelsson - 070-446 76 20

 

 

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna