Höstcontainer

CONTAINER

Som tidigare meddelats i Fredriksbergsbladet så kommer det att från och med fredag eftermiddag den 21 oktober att finnas en container uppställd vid ena vändplanen. Containern kommer att finnas här till och med måndag morgon den 24 oktober.

I den kan vi slänga det mesta som inte klassas som miljöfarligt avfall.

Exempel på vad som INTE får slängas i containern är:

 

Ÿ Hemelektronik, t ex TV och kylskåp

Ÿ Olika typer av batterier

Ÿ Däck

Ÿ Färg, lösningsmedel och andra kemikalier

Ÿ Bildelar

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna