Viktigt meddelande om parkering!

Som nämndes i senaste Fredriksbergsbladet så har styrelsen tillsammans med representant från samfälligheten Henriksberg (gula husen) tittat på en lösning för en effektivare övervakning av parkeringen inom våra båda områden.

 

Det har resulterat i att vi slutit ett avtal med parkeringsbolaget Mobil Park AB.

Avtalet med Mobil Park börjar gälla fr o m måndagen den 18.e juli 2011.

 

Detta innebär för oss:

* De gula korten för gästparkering upphör att gälla, och istället kommer det att delas ut 2 nya kort per hushåll med Mobil Parks logotyp samt angivet om man är gäst hos Fredriksberg eller Henriksberg.

Gästparkeringarna kommer således inte att avgiftsbeläggas.'
* För de fall man väntar ett större antal bilburna gäster kommer styrelsen att ha tillgång till ett antal extrakort för utlåning. Dessa kort måste lämnas tillbaka utan dröjsmål efter användandet.
* Mobil Parks övervakning gäller hela området.  Det innebär att de t ex kommer att se till att parkeringsförbudet för vändplanerina, vägen mellan fredriksberg och Henriksberg, samt andra icke parkeringsytor efterlevs.
* Nivån på kontrollavgift (böter) för olovlig parkering skall följa den som gäller i Haninge Kommun.

 

För att undvika onödiga tråkigheter, se till att Era gäster har parkeringskortet väl synligt i framrutan.

OBS
Gästparkeringarna ska INTE användas av de boende.

Mobil Park kommer att göra slumpvisa slagningar mot Bilregistret för att kontrollera att de bilar som står där inte har adress Söderbytorpsgatan.......
Som P-bolag har de även bättre möjligheter än vi att kontrollera vilka som står som ägare till t ex firmabilar.
Bilar från Haninge Kommuns hemtjänst är undantagna från kravet på parkeringskort.

 

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna